header image

Συνάντηση της παγκόσμιας επιτροπής γυναικών UNI

15/04/2004

Συνάντηση της παγκόσμιας επιτροπής γυναικών UNI

Στις 15 & 16 Μαρτίου 2001, συγκλήθηκε στη Νιόν (Γενεύη) η συνάντηση της Παγκόσμιας Επιτροπής Γυναικών UNI, για να προετοιμάσει το Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικών ,στο Σικάγο, τον Αύγουστο του 2005.

Στην συνάντηση συμμετείχαν 25 γυναίκες, εκλεγμένες εκπρόσωποι από όλο τον κόσμο, και από τις Οργανωτικές Περιφέρειες της UNI (UNI-Europa, UNI-Africa, UNI-Americas, UNI-Asia-Pacific) .

Η Γραμματεία Ισότητας της ΟΤΟΕ συμμετείχε με τη συν. Βάσω Βογιατζοπούλου, που είναι μέλος της Παγκόσμιας Επιτροπής Γυναικών UNI, και εκλέχθηκε στο τελευταίο Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικών UNI στο Βερολίνο, το Σεπτέμβριο του 2001.

■ Σχετικά με το Συνέδριο του Σικάγο, η επιτροπή πρότεινε ως κεντρικό θέμα του συνεδρίου το:«Οι γυναίκες οργανώνουν το μέλλον», ενώ οι επιμέρους θεματικές ενότητες θα ασχοληθούν με τα θέματα της άτυπης απασχόλησης, των διακρίσεων και ανισοτήτων στις αμοιβές και την επαγγελματική εξέλιξη, της ισορροπίας προσωπικής και οικογενειακής ζωής, της εξωτερίκευσης εργασιών (outsourcing).

Εκπρόσωποι των οργανωτικών περιφερειών της UNI παρουσίασαν Απολογισμό Δραστηριοτήτων των γυναικών στην κάθε περιφέρεια. Η UNI-Americas τόνισε το πρόβλημα της φτώχειας των χωρών της λατινικής Αμερικής, όπου το 43,4% του πληθυσμού βρίσκεται στο όριο της φτώχιας ενώ το 18,8% κάτω από το όριο της φτώχιας, με τις γυναίκες πάντα σε δυσμενέστερη θέση. Το ποσοστό των γυναικών που δεν έχουν μισθό στις αστικές περιοχές είναι 45%, ενώ των ανδρών 21%. Επίσης, ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζόμενων γυναικών είναι ανασφάλιστο και χωρίς ιατρική περίθαλψη.

Η UNI - Europa ανέφερε ότι, το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών αυξάνεται και στην Ευρώπη, ενώ πλήττονται και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Την UNI-Europa απασχόλησαν τα θέματα της ανισότητας στην επαγγελματική εξέλιξη και τις αμοιβές (η διαφορά υπολογίζεται σε 20-35%), των επιπτώσεων της ηθικής παρενόχλησης και του στρες στην υγεία των εργαζόμενων γυναικών και τα χαμηλά ποσοστά εκπροσώπησης των γυναικών σε όργανα και σε συνέδρια της UNI-Europa.

■ Η Γραμματέας ισότητας της ΟΤΟΕ παρουσίασε τα συμπεράσματα της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης Γυναικών ΟΤΟΕ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2003, στο πλαίσιο του 27ου Συνεδρίου, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας, βάσει ερωτηματολογίου, που πραγματοποίησε η Γραμματεία Ισότητας το 2003, σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των γυναικών στις Ελληνικές Τράπεζες και την ανέλιξή τους σε θέσεις ευθύνης. Διανεμήθηκε έντυπο υλικό στις συμμετέχουσες και στη Γραμματεία Γυναικών της UNI.

Στην συνεδρίαση συζητήθηκε επίσης το θέμα των τηλεφωνικών κέντρων (call centers), ένας χώρος που κατ' εξοχήν γυναικοκρατείται και όπου - όπως έχει παρατηρηθεί σε όλους τους γυναικοκρατούμενους κλάδους - χειροτερεύουν οι συνθήκες εργασίας και οι αμοιβές.

■ Τα τηλεφωνικά κέντρα έχουν χαρακτηριστεί ως τα "εργοστάσια της νέας οικονομίας" και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι - κυρίως γυναίκες- σε αυτά είναι τα ίδια σε όλες τις χώρες :δυσκολία πρόσβασης σε σωματείο, προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας, αμοιβές και παροχές, πίεση, χρόνος απασχόλησης και φόρτος εργασίας, ίσες ευκαιρίες και κατάρτιση, δυσμενές εργασιακό περιβάλλον και εξοπλισμός, διευκολύνσεις παιδικής μέριμνας κλπ.

Ο Μάρτιος ήταν ο μήνας που αφιερώθηκε στη δράση για τα τηλεφωνικά κέντρα και η UNI έχει καταρτίσει τη «Χάρτα για τα τηλεφωνικά κέντρα» όπου ορίζεται ένα γενικό πλαίσιο αρχών για την λειτουργία τους και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτά.

■ Το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε στα δικαιώματα των εργαζομένων μεταναστών και μεταναστριών, το οποίο θα είναι κεντρικό θέμα της ετήσιας συνδιάσκεψης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO). Το θέμα παρουσίασε εκπρόσωπος του ILO ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έχει ήδη υιοθετήσει συμβάσεις για την επέκταση των ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων σε μετανάστες, τις οποίες όμως καθυστερούν ιδιαίτερα να επικυρώσουν οι κυβερνήσεις διαφόρων χωρών.

Ακολουθήστε μας