header image

2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Γυναικών UNI Σικάγο, ΗΠΑ, 20-21 Αυγούστου 2005

23/09/2005
Η 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Γυναικών UNI πραγματοποιήθηκε δυο μέρες πριν το Παγκόσμιο Συνέδριο της Οργάνωσης, στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με θέμα "Η Εργασία των γυναικών:οργάνωση του μέλλοντος". Η Συνδιάσκεψη πέραν των άλλων εξέλεξε τα νέα μέλη της Παγκόσμιας Επιτροπής Γυναικών. Ανάμεσα τους και η Γραμματέας Ισότητας της ΟΤΟΕ, συν.Βάσω Βογιατζοπούλου, που επανεκλέχθηκε.

Η Παγκόσμια Διάσκεψη των Γυναικών UNI στο Σικάγο απαίτησε νέες προσπάθειες με στόχο την επίτευξη της ισότητας αμοιβών και ευκαιριών και το τέλος στις συνεχιζόμενες διακρίσεις. Η αξιοπρεπής εργασία είναι σημαντική για τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία κοινωνικής δικαιοσύνης, αποφάσισαν οι 528 γυναίκες εκπρόσωποι από 217 οργανώσεις σε 77 χώρες μετά από δύο ημέρες συζητήσεων και ομάδων εργασίας.

Το πρόγραμμα δράσης δίνει μεγάλη βαρύτητα στην οργάνωση των γυναικών στα συνδικάτα, τόσο εκείνων που εργάζονται με επίσημη όσο και άτυπη εργασία, σε νέες μορφές εργασίας όπως η εξυπηρέτηση πελατών, και στις χώρες υποδοχής των μεταφερόμενων εργασιών.

Οι συνδικαλισμένες γυναίκες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από τις μη συνδικαλισμένες και η οργάνωση είναι "πρωταρχικής σημασίας για την βελτίωση της κατάστασης των εργαζόμενων γυναικών" τόνισαν οι σύνεδροι. Στη διάσκεψη αναφέρθηκε με ποιον τρόπο οι διακρίσεις στις αμοιβές πλήττουν τις εργαζόμενες γυναίκες στην Wal- Mart στις HΠA όπου, παρά την ύπαρξη της σαφής πλειοψηφίας γυναικών στο προσωπικό, οι γυναίκες υστερούν των ανδρών σε αμοιβές και προαγωγές.

Πρόσφατη έκθεση του 2003 του ILO, προσδιόρισε τις νέες μορφές διάκρισης "που βασίζονται σε αναπηρίες, το AIDS, την ηλικία ή το σεξουαλικό προσανατολισμό" και τονίζει ότι οι γυναίκες είναι η πληθυσμιακή ομάδα που υφίσταται τις περισσότερες διακρίσεις.

Διάφορες ομιλήτριες ζήτησαν από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις αλλαγές στην πολιτική τους ώστε, να εξασφαλίζεται ότι περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.

Οι εκπρόσωποι αντιτάχθηκαν στις υποχρεωτικές υπερωρίες και την υποχρεωτική εργασία μερικής απασχόλησης και απαίτησαν κινήσεις για να καθιερωθεί καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Το πρόγραμμα δράσης απαιτεί επίσης πρωτοβουλίες για να δοθεί προτεραιότητα στην υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία - συμπεριλαμβανομένης πρόσβασης στη θεραπεία του AIDS και τη δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς βία.


Οι συμμετέχουσες στη διάσκεψη των γυναικών UNI επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους:

 1. Να καθιερώσουν την ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες σε όλους τους τομείς της ιδιωτικής, επαγγελματικής και δημόσιας ζωής.
 2. Να προωθήσουν παγκόσμιες πολιτικές που συμβάλλουν για ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για τις γυναίκες και τους άνδρες (ανεξάρτητα από χώρα, θέση, φυλή, ηλικία, θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό, ή άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα).
 3. Να βελτιώσουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας με την εργασία πλήρους απασχόλησης και καλύτερης ποιότητας και, με την υποχρέωση των κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων να μειώσουν σημαντικά το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, τα ποσοστά ανεργίας και τις αμοιβές.
 4. Να πραγματοποιήσουν εκστρατεία μαζί με άλλες παγκόσμιες οργανώσεις για την επικύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών μέσων, ειδικότερα των Συνθηκών αριθ. 100, 111, 175, 177 και 183 του ILO και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου. Να εξασφαλίσουν την υιοθέτηση διεθνών μέσων για την περαιτέρω προώθηση της ισότητας των εργαζομένων γυναικών.
 5. Να οργανώσουν τις εργαζόμενες γυναίκες, ειδικά εκείνες που εργάζονται σε νέους εργασιακούς χώρους, τους νέους και τις περισσότερο ευάλωτες ομάδες όπως οι μετανάστες, οι εργαζόμενοι σε αβέβαιες εργασίες και στην άτυπη οικονομία.
 6. Να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν δίκτυα της UNI για τις γυναίκες μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών της. Να συνεχίσουν να στηρίζουν και να εκπαιδεύουν τις γυναίκες παρέχοντας πληροφόρηση για διεθνή πρότυπα εργασίας και δεξιότητες συλλογικών διαπραγματεύσεων καθώς επίσης και για τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
 7. Να παρακολουθούν και να ελέγχουν την νομοθεσία, την κοινωνική πολιτική και την ημερήσια διάταξη των διαπραγματεύσεων προκειμένου να εξασφαλίσουν πραγματικές αλλαγές στις πρακτικές διαπραγμάτευσης που καθορίζουν τις αμοιβές.
 8. Να προστατεύουν την αρχή των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού διαλόγου που είναι αποδοτικά εργαλεία για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ισότητα στον τομέα των αμοιβών, της κατάρτισης και της απαλοιφής των διακρίσεων.
 9. Να εκπαιδεύσουν τα συνδικαλιστικά στελέχη σε θέματα ισότητας φύλων.
 10. Να αναμιχθούν στη διαδικασία συλλογικών διαπραγματεύσεων στις τοπικές οργανώσεις τους για να εξασφαλίσουν ότι τα ζητήματα των γυναικών συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται στις ομάδες διαπραγμάτευσης ανάλογα με την ιδιότητά τους ως μέλη.
 11. Να καταπολεμήσουν πρακτικές διακρίσεων στις προσλήψεις και στην πρόσβαση σε περαιτέρω κατάρτιση, οι οποίες συνδέονται με στερεότυπα που συχνά οδηγούν τους εργοδότες να προτιμήσουν να προσλάβουν και να προάγουν άνδρες.
 12. Να σιγουρευτούν ότι τα προστατευτικά μέτρα όπως αυτά που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα δε χρησιμοποιούνται σε βάρος των γυναικών.
 13. Να οικοδομήσουν τον σεβασμό για τις ζωές των γυναικών και των κοριτσιών και την πεποίθηση ότι η ακεραιότητα και η αξιοπρέπεια των γυναικών και των κοριτσιών είναι αναπόσπαστο τμήμα όλων των πολιτισμών.
 14. Να εγγυηθούν το σεβασμό της αξιοπρέπειας των γυναικών στην εργασία προστατεύοντας τες από όλες τις μορφές βίας (σεξουαλική και ηθική παρενόχληση, επιθετικότητα, κλπ.) και διαπραγματευόμενες τις κατάλληλες πολιτικές με τους εργοδότες.
 15. Να καταπολεμήσουν την κοινωνική ανασφάλεια στην εργασία και την υγεία.
 16. Να προωθήσουν και να διασφαλίσουν ή να διατυπώσουν ζητήματα σχετικά με τις γυναίκες και τις ίσες ευκαιρίες σε όλες τις εθνικές, περιφερειακές και κλαδικές πολιτικές και δραστηριότητες.
 17. Να συνεχίσουν τον αγώνα για την καταπολέμηση της βίας και του ιού του AIDS.
 18. Να εξετάσουν και να εξαλείψουν τις πολλαπλές μορφές βίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια, συμπεριλαμβανομένων του ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων, είτε σε περίοδο πολέμου είτε ειρήνης, ζήτημα που πρέπει να παραμείνει μια υψηλή προτεραιότητα για τη UNI.
 19. Να συμμετέχουν στην επίτευξη της αυτοδιάθεσης για τις γυναίκες. Για να μπει ένα τέλος στην καταπίεση των γυναικών, πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν τις ανεξάρτητες αποφάσεις για τις ίδιες και τις ζωές τους, χωρίς υποταγή και πίεση.

Για να προωθηθούν οι στόχοι αυτοί, θα εφαρμοστεί το ακόλουθο σχέδιο:

 1. Η ίση αμοιβή και οι ευκαιρίες πρέπει να γίνουν πραγματικότητα για τη UNI και τις οργανώσεις μέλη της.
 2. Οι εργαζόμενοι στην άτυπη οικονομία και οι γυναίκες στη νέα οικονομία με αβέβαιες εργασίες πρέπει να αναγνωριστούν και να προστατευθούν.
 3. Το AIDS και η βία κατά των γυναικών πρέπει να αποφευχθούν και να καταπολεμηθούν.

Ισότητα Φύλων @ UNI


Τέλος, οι 528 γυναίκες, ενεργά στελέχη των 217 οργανώσεων από 77 χώρες που συναντήθηκαν στις 20 και 21 Αυγούστου για την 2η Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών UNI καλούν τις οργανώσεις μέλη να εξασφαλίσουν πλήρη συμμετοχή και παρουσία περισσότερων γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων και τις ομάδες διαπραγμάτευσης ώστε να υπερασπιστούν καλύτερα τα συμφέροντά τους και να εξασφαλίσουν συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις συνδικαλιστικές πολιτικές.


Επίσης κάνουν έκκληση στη UNI (και τις κλαδικές οργανώσεις μέλη της) να συνεχίσουν να πιέζουν για πραγματική βελτίωση στην ενσωμάτωση των γυναικών στις δραστηριότητές τους και στην αντιπροσώπευσή τους αναλογικά με την ιδιότητά τους και τον αριθμό τους ως μέλη σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης «Ισότητα Φύλων @ UNI», και το Εκτελεστικό Συμβούλιο να είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των πολιτικών αυτών.

της Β.Βογιατζοπούλου, Γραμματέας Ισότητας
(Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της ΟΤΟΕ "ΕΠΕΙΔΗ", τεύχος 12ο,23/9/2005)

Ακολουθήστε μας