header image

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2012 - 2015, της Γραμματείας Ισότητας της Ο.Τ.Ο.Ε.

04/12/2012

9η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΤΟΕ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2012 – 2015

 

Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό στόχο κάθε σύγχρονης δημοκρατικής χώρας. Όραμά μας είναι μια κοινωνία στην οποία άνδρες και γυναίκες μοιράζονται εξίσου τα αγαθά, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, στην εργασία, στην πολιτική, στην εξουσία, στον ελεύθερο χρόνο, στη φροντίδα της οικογένειας και στην προσωπική ζωή. Μια κοινωνία όπου άνδρες και γυναίκες αποφασίζουν με τι θα απασχοληθούν, πόσα παιδιά θα κάνουν, αν θα ασχοληθούν με τα κοινά, χωρίς το βάρος των στερεοτύπων του φύλου που προδιαγράφει επαγγέλματα, αμοιβές, καθήκοντα και απολαβές, αλλά και ολόκληρη τη δραστηριότητα της καθημερινής ζωής.


Σήμερα, οι άνισες συνθήκες ζωής και εργασίας των ανδρών και των γυναικών επιδεινώνονται εξαιτίας της σοβαρής οικονομικής κρίσης σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι σε περιόδους κρίσης η αρχή της ισότητας των φύλων δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής, κοινωνικής και πολιτιστικής πολιτικής με την οποία επιχειρείται η διέξοδος από την κρίση.


Η κρίση πλήττει πάντοτε περισσότερο τις αδύναμες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι γυναίκες . Μεγάλες κατηγορίες γυναικών αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, όταν οι διακρίσεις λόγω φύλου διαπλέκονται και ισχυροποιούνται από διακρίσεις που οφείλονται σε μορφές κοινωνικής ανισότητας (κοινωνική τάξη, εθνική καταγωγή, αναπηρία, ηλικία, κ.λπ.). Οι άνεργες, οι μετανάστριες, οι νέες, οι μονογονείς, οι γυναίκες με αναπηρίες κλπ., είναι παραδείγματα γυναικών όπου φαίνεται ότι είναι περισσότερο ευάλωτες, όχι μόνο στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αλλά και στην άσκηση ανδρικής βίας σε όλες τις μορφές της.


Φυσικά εξαίρεση δεν αποτελεί ο τραπεζικός κλάδος και κυρίως οι γυναίκες – εργαζόμενες, που πλήττονται περισσότερο λόγω των δυσμένων αλλαγών που έχουν επέλθει στις συνθήκες εργασίας λόγω:

 

α. των επισφαλών και ελαστικών μορφών απασχόλησης με εργαζόμενους που είναι με προσωρινές συμβάσεις, ενοικιαζόμενοι, outsourcing, με τις εργολαβίες κ.λ.π.

β. του χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών με τις εργαζόμενες να μένουν σε χαμηλόβαθμες θέσεις με μικρότερες αμοιβές και μικρότερες συντάξεις έναντι των ανδρών.

γ. των ασφαλιστικών ανατροπών με τη συνεχή αύξηση των ορίων ηλικίας, την κατάργηση των ορίων λόγω μητρότητας και το διαχωρισμό των εργαζόμενων σε νέους και παλαιούς.

δ. των «εθελούσιων» απολύσεων λόγω συγχωνεύσεων με κίνητρα ή όχι.

 

Όλα τα ανωτέρω έχουν πρώτα θύματα γυναίκες.

 

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΙΕΞΟΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ


Σήμερα οι στρατηγικές κινήσεις των εγχώριων Τραπεζών είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων. Από την απορρόφηση της «καλής» Αγροτικής Τράπεζας από την Πειραιώς, περάσαμε στην από καιρό αναμενόμενη εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας από την Αlpha και τέλος στην πρόταση εξαγοράς της ΕUROBANK από την Εθνική Τράπεζα. Η ανακατανομή στον τραπεζικό τομέα είναι τεράστια.


Οι έξι μεγαλύτερες Τράπεζες γίνονται τρεις. Οι κινήσεις αυτές έγιναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και πολύ φοβόμαστε ότι σε επίσης σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε τις επιπτώσεις εις βάρος του προσωπικού όπου τα πρώτα θύματα θα είναι γυναίκες και ιδιαίτερα νέες εργαζόμενες. Είναι αυτές που εξακολουθούν να βιώνουν πρώτες και με διαφορετικό τρόπο από τους άνδρες εργαζόμενους, τις αρνητικές επιπτώσεις και αυτό έχει να κάνει με το διπλό ρόλο τους ως εργαζόμενες και ως υπεύθυνες για τη φροντίδα της οικογένειας.


Έπειτα η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών που θα γίνει μέσω του Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, χωρίς να είναι ακόμα γνωστές όλες οι λεπτομέρειες, ενέχει σοβαρούς κινδύνους, με κύριους τον αφελληνισμό του τραπεζικού συστήματος, τις σοβαρές περικοπές των θέσεων εργασίας, τις μειώσεις των μισθών.


Η άγρια επίθεση που δεχτήκαμε τα τελευταία 3 χρόνια από τις κυβερνήσεις και την τραπεζική εργοδοσία στα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα στο εισοδήμα μας κ.λ.π. θα εντατικοποιηθεί ακόμη περισσότερο.


Σε μια εποχή αυξημένης ανεργίας ήδη οι συγχωνεύσεις θα στείλουν πολύ κόσμο σε μια ιδιότυπη κατάσταση ανεργίας – πρόωρης συνταξιοδότησης που ακόμα κι αν συνοδευτεί από κίνητρα εξόδου, δεν παύει να αυξάνει τον μη παραγωγικό πληθυσμό της χώρας.


Ταυτόχρονα, ο παραδοσιακά περιζήτητος για τους νέους, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, τραπεζικός κλάδος, θα πρέπει να θεωρείται κλειστός για εργασία σε νέους εργαζόμενους για αρκετά χρόνια. Οι γυναίκες που θα θελήσουν να φύγουν είναι σίγουρα περισσότερες από τους άνδρες και μικρότερης ηλικίας και αυτές θα υποστούν ακόμα περισσότερο τις συνέπειες.


Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες καλούμεθα να


· Προστατεύσουμε την απασχόληση και το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό

· Δημιουργήσουμε μηχανισμούς ίσων ευκαιριών

· Καθιερώσουμε ρυθμίσεις για την ισότητα των φύλων

· Προστατεύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών στον κλάδο μας

· Ισορροπήσουμε ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή


Το συνδικαλιστικό κίνημα σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει μια άνευ προηγουμένου επίθεση στα εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Οι συγχωνεύσεις των τραπεζών αλλάζουν ριζικά το τραπεζικό τοπίο και το συνδικαλιστικό κίνημα καλείται να παρέμβει και να προστατέψει την απασχόληση και τους εργαζομένους.


Ταυτόχρονα καλείται να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την επίθεση στα δικαιώματα όλων των εργαζομένων , δηλαδή την αμοιβή , το ωράριο, τις εργασιακές σχέσεις , την απασχόληση και την ασφάλιση.ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

 

Οι συνεχείς και σαρωτικές αλλαγές έχουν αλλάξει το προφίλ του επαγγέλματος μας και μας έχουν οδηγήσει σε πλήρη ανασφάλεια και απαξίωση.


Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες και στις επιχειρήσεις του κλάδου είναι κοινά.


Οι Διοικήσεις των Τραπεζών είναι σε ανοικτή γραμμή με τον Κεντρικό Τραπεζίτη, υιοθετώντας και επιβάλλοντας κοινά εργασιακά μοντέλα διαμορφώνοντας, έτσι, ένα εργασιακό τοπίο που εξυπηρετεί απόλυτα τη λειτουργία τους στην αγορά και ειδικά τώρα με τις συγχωνεύσεις.


Όλες αυτές οι δυσμενείς αλλαγές όμως επηρεάζουν πρωτίστως και κυρίως τις εργαζόμενες γυναίκες, με συνέπεια την ανασφάλεια στην απασχόληση, την επαγγελματική στασιμότητα και την μισθολογική μείωση, την αποθάρρυνση στη μητρότητα καθιστώντας έτσι τις γυναίκες υποδεέστερες.


Σε αυτές τις νέες συνθήκες πρέπει οι γυναικές να είμαστε σε επαγρύπνιση και να οργανώθουμε σε Επιτροπές Ισότητας κοντά στα σωματεία μας και την Ομοσπονδία, ώστε να πάψει η ισότητα να μένει στα χαρτιά και να προχωρήσουμε στην ουσιαστική υλοποίηση των νόμων «περί ίσων ευκαιριών των δύο φύλων μέσα στην εργασία».


Κάθε γυναίκα πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματά της και να ενημερώνεται καθημερινά από το συνδικαλιστικό κίνημα για τις εξελίξεις στην υπηρεσιακή της και όχι μόνο ζωή. Η Γραμματεία Ισότητας, σε συνεργασία και με άλλες Γραμματείες της ΟΤΟΕ, πρέπει να είναι σε συνεχή επαγρύπνιση και να ενημερώνει με τη βοήθεια του διαδικτύου όλες τις γυναίκες τραπεζοϋπαλλήλους.


Η Γραμματεία Ισότητας θα θέσει ως στόχο την επόμενη τριετία να ενημερώνει όλες των γυναίκες τραπεζοϋπάλληλους μέσω των intranet των τραπεζών, με την βοήθεια των συλλόγων, έτσι ώστε τα προβλήματα που θα ανακύπτουν να συζητούνται και να επιλύονται.

Οφείλουμε να τονίσουμε στις γυναίκες ότι μπορεί να καταγγέλλουν και ανώνυμα προβλήματα ηθικής παρενόχλησης και κυρίως σεξουαλικής παρενόχλησης, που συνήθως δεν βγαίνουν στην επιφάνεια λόγω του φόβου που επικρατεί.


Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε απαραίτητη, την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της Γραμματείας άμεσα.


Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος της ΓΣΕΕ, στο οποίο συμμετέχουμε, φιλοδοξούμε να λειτουργήσουμε στην Ομοσπονδία μια HELP-LINE, που θα βοηθάει τις γυναίκες τραπεζοϋπαλλήλους σε κάθε εργασιακό τους ζήτημα, με ΑΜΕΣΟ τρόπο. Εκτός από την ενημέρωση σε θέματα εργασιακά, η γραμμή θα παρέχει νομική και ψυχολογική στήριξη, τόσο στις εργαζόμενες, όσο και στις άνεργες του κλάδου.Η 9η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Γυναικών, θέλουμε να συμβάλει αποφασιστικά, με τη βοήθειά σας, σ’ αυτές τις προσπάθειες και σε πολλές ακόμα.

. Γι’ αυτό στο Πρόγραμμα Δράσης και Διεκδίκησης για την επόμενη τριετία επικαιροποιούμε τους στόχους που είχε θέσει η 8η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, αλλά θέτουμε και νέους οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από την ουσιαστική οργάνωση και συσπείρωση των γυναικών τραπεζοϋπαλλήλων στα Πρωτοβάθμια Σωματεία και στα Νομαρχιακά Παραρτήματα της ΟΤΟΕ.

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

Σήμερα αυτό που προέχει μετά τις συγχωνεύσεις – εξαγορές των τραπεζών, είναι η προστασία της απασχόλησης. Εμμένουμε για άλλη μια φορά στην ενίσχυση της πλήρους, συνεχούς και σταθερής απασχόλησης στον τραπεζικό κλάδο και την αποφυγή του κατακερματισμού των θέσεων εργασίας. Η επέκταση των επισφαλών και ελαστικών μορφών απασχόλησης (έκτακτοι, ενοικιαζόμενοι, outsourcing, εργολαβίες κ.λ.π) επηρεάζουν αρνητικά την απασχόληση στον κλάδο μας. Υπολογίζεται ότι περίπου το 10-15% των εργαζόμενων στις Τράπεζες αναγκάζεται να εργαστεί σε καθεστώς εργασιακής επισφάλειας.

 

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ για

 

o Να γίνουν μόνιμες και σταθερές όλες οι θέσεις εργασίας στις Τράπεζες.

 

o Ολοι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες να έχουν αξιοπρεπή αμειβόμενη και ασφαλισμένη εργασία.

 

o Να ενταχθούν στους Οργανισμούς Προσωπικού όλοι οι εργαζόμενοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις Τράπεζες.

 

Συναδέλφισες,

 

Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε, να υλοποιηθούν αυτά που και σε προηγούμενες συνδιασκέψεις είχαμε αποφασίσει, δηλαδή:

 

1. Επιμένουμε στη συγκρότηση των Ισομερών Επιτροπών ανά Τράπεζα και Σύλλογο. Εμείς ως Γραμματεία θα αναλάβουμε νέες πρωτοβουλίες προκειμένου να ενεργοποιήσουμε τις γυναίκες.


2. Επιδιώκουμε να δημιουργούνται Επιτροπές ή Γραμματείες Ισότητας στους Συλλόγους. Εδώ σας καλούμε σήμερα να αναλάβετε πρωτοβουλίες για να δημιουργηθούν Γραμματείες Ισότητας ανά Σύλλογο και ανά Τράπεζα.

 

3. Να καταγραφούν από τους Συλλόγους και τις Επιτροπές Ισότητας σε κάθε επιχείρηση οι μορφές απασχόλησης, παλιές και νέες και ο αριθμός των εργαζόμενων, σ’ αυτές, κατά φύλο. Αυτοί οι εργαζόμενοι είναι κυρίως γυναίκες με σοβαρά προβλήματα συνθηκών εργασίας και θεσμικής κάλυψης.


4. Να γίνει καταγραφή κατά επιχείρηση, από τους Συλλόγους και τις Επιτροπές Ισότητας, των μορφών απορρύθμισης και του αριθμού των εργαζομένων, κατά φύλο, που επηρεάζονται από τις οργανωτικές αναδιαρθρώσεις των τραπεζών με τις εξαγορές, συγχωνεύσεις και ιδιωτικοποιήσεις, καθώς και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.


5. Στη βάση των παραπάνω, οι επιχειρησιακές επιτροπές Ισότητας και η Κλαδική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών να αξιολογούν, να μελετούν και να εντοπίζουν τα δεδομένα, τα προβλήματα και τη δυνατότητα ρύθμισής τους μέσα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του εργατικού δικαίου, από τους όρους των συλλογικών συμβάσεων και των Κανονισμών Εργασίας, αλλά και να εμφανίσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τα νέα προβλήματα που δημιουργούνται από τη διευρυμένη χρήση ελαστικών μορφών απασχόλησης στον κλάδο.


 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

 

Αφορά στην αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως χρόνου υπηρεσίας για τους άνδρες, που λαμβάνεται υπόψη για την μισθολογική και τη βαθμολογική τους ένταξη και δημιουργεί διάκριση έναντι των γυναικών που προσελήφθηκαν σε ηλικία όμοια με αυτή των ανδρών. Γι αυτό προτείνουμε συγκεκριμένο άρθρο να συμπεριληφθεί και πάλι στη διεκδίκηση της επόμενης κλαδικής σύμβασης, εάν αυτό είναι εφικτό, διότι η διάκριση αυτή υφίσταται και δημιιουργεί προβλήματα στην υπηρεσιακή ανέλιξη των γυναικών


«1. Για τις γυναίκες που υπηρετούν σε τράπεζες και οι οποίες κατά τον χρόνο πρόσληψης τους είχαν ηλικία μεγαλύτερη κατά δύο έτη, από την τυπικά προβλεπόμενη για την απόκτηση των τίτλων σπουδών που απαιτούντο για την πρόσληψή τους, αναγνωρίζεται προϋπηρεσία (2) δύο επιπλέον ετών για βαθμολογική ένταξη, αντίστοιχη με τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίστηκε για τους άνδρες.

2. Για τους άνδρες που υπηρέτησαν μόνο ένα έτος στρατιωτικής θητείας και έχουν προσληφθεί σε ηλικία μεγαλύτερη κατά δύο έτη, από την τυπικά προβλεπόμενη για την απόκτηση των τίτλων σπουδών που απαιτούντο για την πρόσληψη τους, αναγνωρίζεται προϋπηρεσία (2) δύο ετών συνολικά.

3. Για το σκοπό αυτό κάθε ενδιαφερόμενη/νος υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση της προϋπηρεσίας στην οποία αναφέρεται ο χρόνος πρόσληψης, τα απαιτούμενα προσόντα κατά την πρόσληψη και η ηλικία πρόσληψης».

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

(ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ)

 

 

Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες, έχουν εκ των πραγμάτων προβλήματα συμφιλίωσης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή και τις ανάλογες ευθύνες απέναντι σε προστατευόμενα (ηλικιωμένα κλπ) μέλη της οικογένειας.


Το ότι το κύριο βάρος πέφτει, στην πράξη, στις γυναίκες, είναι αποτέλεσμα ανισοκατανομής των οικογενειακών ρόλων, όχι κάτι που πρέπει να το αποδεχόμαστε και να το συντηρούμε. Είναι άλλωστε γνωστό και διαπιστωμένο ότι έχει ως βασική συνέπεια τις κρατούσες προκαταλήψεις απέναντι στη γυναίκα εργαζόμενη, τους φραγμούς και τους παραγκωνισμούς στην επαγγελματική μας εξέλιξη, ακόμα και στις αμοιβές μας, που συνέχεια διαπιστώνονται από τις έρευνες αλλά και από την καθημερινή πρακτική στις επιχειρήσεις.


Επομένως να είναι καθαρό ότι η ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων δεν είναι κάτι με το οποίο αρχίζει (και εκεί συνήθως τελειώνει…) η υπόθεση της Ισότητας, ούτε κάποια «εξωτική» παροχή ειδικά για τις γυναίκες του κλάδου!Σήμερα τα προβλήματα είναι τεράστια και θα ήταν για μας πολύ δύσκολο να πετύχουμε την υιοθέτηση των προτάσεων που καταθέσαμε στο πλαίσιο και των ΣΣΕ και είχαν αναφορά σε αιτήματα που αφορούν την Ισότητα δεδομένου, ότι, η προσπάθεια κατάργησης του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων, εμπόδισαν την κατάκτηση θεσμικών αιτημάτων.

 

Παρόλα αυτά θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για υιοθέτηση θεσμικών αιτημάτων, που την τελευταία τριετία έχουν «παγώσει», λόγω των γνωστών εμπλοκών στις διαπραγματεύσεις για κλαδική σύμβαση, όπως:


1. Την διασφάλιση της ομαλής επανένταξης των γυναικών μετά την άδεια κύησης.

2. Την σωρευτική χορήγηση του μειωμένου ημερήσιου ωραρίου για τη φροντίδα παιδιών, με τη μορφή πρόσθετης άδειας, υποχρεωτική για τις τράπεζες, σε όλους τους γονείς.

3. Τη χορήγηση άδειας απουσίας για ασθένεια εξαρτημένων μελών με πλήρεις αποδοχές.

4. Την βελτίωση και επέκταση της ισχύουσας άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνων μέχρι και τα 18 έτη. Η άδεια να αρχίζει από το νηπιαγωγείο.

5. Το αυτοτελές του δικαιώματος άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης για κάθε παιδί.

6. Την αύξηση της άδειας τοκετού κατά δύο επιπλέον εβδομάδες.

7. Τη γονική άδεια ανατροφής μέχρι δύο έτη με αποδοχές.

8. Την άδεια (5) πέντε ημερών στον πατέρα λόγω γέννησης τέκνου.

9. Την προστασία των μονογονεικών οικογενειών με επιπλέον άδεια με αποδοχές και ανάλογα τον αριθμό των παιδιών.

10. Ρυθμίσεις για την ανάδοχη οικογένεια όπως ισχύουν και στους φυσικούς η θετούς γονείς.

11. Τη διασφάλιση της ομαλής εργασιακής επανένταξης των γονέων μετά τη λήψη γονικής άδειας.

12. Την απαγόρευση αναιτιολόγητης απόλυσης του γονέα κατά την περίοδο δικαιώματος μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

13. Την ορθή εφαρμογή του τρόπου υπολογισμού των οικογενειακών επιδομάτων.

14. Τη χορήγηση επιδόματος μέριμνας 6% επί του 24ου μισθ. κλιμακίου του ενιαίου μισθολόγιου, σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν παιδιά.

15. Την επέκταση του βρεφονηπιακού σταθμού μέχρι και το νηπιαγωγείο.

16. Την αύξηση του επιδόματος τέκνων.

17. Την αύξηση του επιδόματος γάμου.

18. Την αύξηση των επιδομάτων τοκετού, βρεφονηπιακού σταθμού, κατασκήνωσης.

19. Την έναρξη χρήσης του μειωμένου ωραρίου 2 ωρών και 1 ώρας, από την λήξη της άδειας λοχείας.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

 

Υπερασπιζόμαστε μαζί με όλους τους εργαζόμενους τη Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση.


Αγωνιζόμαστε :

  • Για την κατοχύρωση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.
  • Για να μην πραγματοποιηθεί η ένταξη των Ταμείων Υγείας στον Ε.Ο.Π.Π.Υ.
  • Για να καταργηθεί η αύξηση των ορίων ηλικίας και η μείωση των συντάξεων.
  • Για την αναβάθμιση και διεύρυνση των παροχών υγείας.
  • Για την ανάπτυξη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους στοχευμένα στις γυναίκες.

 

Η Γραμματεία, έχοντας πλήρη συνείδηση των δύσκολών καιρών που διανύουμε, θα συνεχίσει και θα βελτιώσει την προσφορά της ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ .


Θα εμπλουτίσουμε τις παροχές και με άλλες εξετάσεις και θα επεκτείνουμε το πρόγραμμα, γεωγραφικά, όσο μπορούμε, με το μικρότερο δυνατό κόστος. Επίσης θα συμπεριλάβουμε και τις οικογένειες των συναδέλφων.

 

Μαζί με όλο το συνδικαλιστικό κίνημα, αγωνιζόμαστε για την επαναφορά και την αναβάθμιση των κοινωνικών παροχών (δημόσιοι βρεφονηπιακοί σταθμοί, ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, αθλητικοί χώροι, προγράμματα «βοηθών μητέρων», ενίσχυση της «βοήθειας στο σπίτι» για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία κ.λ.π.)


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

 

Η Γραμματεία Ισότητας πρέπει να συνεχίσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τη δράση της με κύριο στόχο της την κατοχύρωση της Ισότητας και των Ισων Ευκαιριών ανάμεσα στα δύο φύλα, σε κάθε χώρο του κλάδου καθώς και την υλοποίηση του Προγράμματος δράσης για την επόμενη τριετία.


Για να γίνουν όλα αυτά η Γραμματεία πρέπει:


1. να προχωρήσει στη δημιουργία Πανελλαδικού Δικτύου Γυναικών σε συνεργασία με όλες τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε θέματα γυναικών αλλά και με τους Συλλόγους και τα Νομαρχιακά παραρτήματα της Ο.Τ.Ο.Ε.


2. Να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι ότι η Γραμματεία Ισότητας έχει την ευαισθησία, τη δυνατότητα και την ευθύνη να παρακολουθεί και να προωθεί θέματα ίσων ευκαιριών και άρσης διακρίσεων που αφορούν και στα δύο φύλα καθώς και να παρεμβαίνει για την επίλυση των προβλήματων που προκύπτουν.

 

3. να παρέμβει στη διοίκηση της Ο.Τ.Ο.Ε. για την πραγματοποίηση έρευνας για τις επιπτώσεις στη γυναικεία απασχόληση, από τις Εξαγορές, Ιδιωτικοποιήσεις και Συγχωνεύσεις, ειδικότερα σήμερα που το τραπεζικό τοπίο αλλάζει άρδην.

 

4. Να συνεργάζεται συστηματικά με τα όργανα της ΟΤΟΕ, με τα Νομαρχιακά Παραρτήματα και με τις Επιτροπές Καταστημάτων των Τραπεζών και να τα ενημερώνει για θέματα ισότητας και για τις συναφείς αναλύσεις- διεκδικήσεις της.

 

5. Να βελτιώσει τη συνεργασία της με τις Γραμματείες Εργασιακών Σχέσεων, Νέων, Διεθνών Σχέσεων και, οπωσδήποτε, με το ΙΝΕ/ΟΤΟΕ. Το τελευταίο είναι απαραίτητο για τη μελέτη και την τεκμηρίωση των οξυμμένων προβλημάτων, που αφορούν τις εργαζόμενες-ους του κλάδου και την Ισότητα γενικότερα.

 

6. Να επικαιροποιηθεί, σε συνεργασία των Γραμματειών Ισότητας και Εργασιακών Σχέσεων, η καταγραφή των δικαιωμάτων των εργαζόμενων του κλάδου, με ειδικό κεφάλαιο για τα θέματα Ισότητας – ίσων ευκαιριών – συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Η καταγραφή πρέπει να εκδοθεί σε μορφή εντύπου, που θα κυκλοφορήσει σε όλους τους εργαζόμενους-ες του κλάδου.

 

7. Η Γραμματεία, σε συνεργασία με τη Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων, πρέπει να ενημερώνεται συστηματικά για έρευνες, προγράμματα, δεδομένα, θέσεις και συμφωνίες των συνδικάτων του κλάδου στο εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα-αποστολές για εργασιακά θέματα και θέματα Ισότητας, αξιοποιώντας περισσότερο την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία, μέσα από τη UNI -Europa και άλλες διεθνείς δραστηριότητες ή δίκτυα.

 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΣΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

 

Η δράση για την κατοχύρωση της ίσης μεταχείρισης της εργαζόμενης γυναίκας μέσα στις τράπεζες, με ίσους όρους και προϋποθέσεις με τους άνδρες συναδέλφους μας, παρεμποδίζεται και από τη μικρή μέχρι σήμερα συμμετοχή των γυναικών στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Η Γραμματεία Ισότητας θα αναλάβει την πρωτοβουλία, υλοποιώντας το πρόγραμμα της ΓΣΕΕ, στο οποίο συμμετέχει, να ενθαρρύνει τις γυναίκες να συμμετέχουν ενεργά στο συνδικαλιστικό κίνημα του κλάδου.


Με περιοδείες στους χώρους δουλειάς, με ανακοινώσεις και έντυπα, με συνεχή και διαρκή επικοινωνία και μέσω της ιστοσελίδας μας, θέλουμε να πείσουμε τις γυναίκες του κλάδου πως από αυτόν τον αγώνα δεν μπορούν να απουσιάζουν. Κύρια προτεραιότητά μας θα είναι οι ΝΕΕΣ γυναίκες, αφού, λόγω των «εθελουσίων εξόδων» και των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, έχουμε μια έντονη ηλικιακή ανανέωση των εργαζομένων στις Τράπεζες με διαφορετικές προσλαμβάνουσες από τις παλαιότερες.


Η μαζικοποίηση του σ.κ. στις τράπεζες με γυναίκες συναδέλφους, είναι μια βασική προτεραιότητα για μας την τριετία που ακολουθεί.


Με σεμινάρια ενδυνάμωσης και επιμόρφωσης, με δράσης τόνωσης της αυτοπεποίθησης και ψυχολογικής στήριξης, θέλουμε οι γυναίκες ΚΑΙ να εκλέγονται στα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου.


Ακριβώς γι αυτό, πρέπει οι Σύλλογοι και η ΟΤΟΕ να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και να προωθήσουν έμπρακτα τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στα συνδικαλιστικά όργανα, με απώτερο στόχο η εκπροσώπηση των γυναικών να γίνει ανάλογη του πληθυσμού των εργαζομένων γυναικών στον Τραπεζικό κλάδο, που σήμερα ξεπερνά το 50%.


Επίσης, σε συνεργασία με άλλες Ομοσπονδίες και Ε.Κ., θα ενθαρρύνουμε τις γυναίκες τραπεζοϋπάλληλους, να δραστηριοποιηθούν στην τοπική κοινωνία που ζουν και δουλεύουν.Συναδέλφισες,


Οι εξελίξεις στον κλάδο είναι ραγδαίες, πολύπλοκες και δραματικές. Οι αρνητικές τους συνέπειες πλήττουν, όπως είδαμε, κατά κύριο λόγο τις γυναίκες.


Επομένως, εμείς πρέπει, πρώτα απ’ όλους, να δραστηριοποιηθούμε και να αντιδράσουμε απέναντι στις αυθαιρεσίες του τραπεζικού κεφαλαίου και τις επιπτώσεις από την Κυβερνητική Πολιτική, απέναντι στις πρακτικές που απειλούν να υποβαθμίσουν τις αμοιβές, τη θέση και τα δικαιώματα των εργαζόμενων του κλάδου, εργασιακά και ασφαλιστικά, που επιχειρούν εν τέλει να ανατρέψουν όλη τους τη ζωή.


Λύση δεν είναι η περιχαράκωση, ο φόβος, η ανασφάλεια, η ιδιώτευση…

Η αγανάκτηση, η ανασφάλεια και ο φόβος πρέπει να μετατραπούν σε ενεργό συμμετοχή και δράση, μέσα από την ΟΤΟΕ και τους Συλλόγους, ώστε όλοι και όλες,

1. να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι τις συνεχείς επιθέσεις, στην απασχόληση, στις εργασιακές σχέσεις, στο ωράριο και στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα

2. να σταματήσουμε το θράσος εκείνων που έχουν θέσει ως στόχο την μείωση του εισοδήματός μας και την κατακόρυφη πτώση του βιοτικού μας επιπέδου

3. να κάνουμε πράξη την Ισότητα μεταχείρισης και τις Ίσες Ευκαιρίες σε κάθε τομέα της καθημερινότητάς μας, της επαγγελματικής και της οικογενειακής μας ζωής!

 

Πρέπει όλες μαζί να ενωθούμε ενάντια

· Σ’ αυτούς που σβήνουν μονοκονδυλιά τις κατακτήσεις των γυναικών τόσων χρόνων

· Σ’ αυτούς που αναβιώνουν στερεότυπα και προκαταλήψεις του παρελθόντος και στέλνουν τις γυναίκες πίσω στο σπίτι

· Σ’ αυτούς που επιχειρούν να ανατρέψουν τη Ζωή μας

 

 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ

Ακολουθήστε μας