header image

2η Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Γυναικών,Βρυξέλλες, 8-9 Δεκεμβρίου 2004

25/01/2005

2η Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Γυναικών

Βρυξέλλες, 8-9 Δεκεμβρίου 2004


Στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2004, στις Βρυξέλλες, 140 γυναίκες από όλη την Ευρώπη συμμετείχαν στην Συνδιάσκεψη Γυναικών της UNI-Europa.

"Να κλείσει τώρα το χάσμα " ήταν το κεντρικό θέμα της συνδιάσκεψης και οι επιμέρους θεματικές ενότητες ασχολήθηκαν με τα εξής ζητήματα:α) Ίση αμοιβή και ίσες ευκαιρίες β) Εργασιακό περιβάλλον και ο αντίκτυπός στην υγεία των γυναικών, γ) Η θέση των γυναικών στην UNI-Europaκαι τις οργανώσεις μέλη της.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν εκλογές, στις οποίες η Γραμματέας ισότητας της ΟΤΟΕ συν. Βάσω Βογιατζοπούλου επανεξελέγη μέλος της ευρωπαϊκής Επιτροπής Γυναικών UNI-Europa και της Παγκόσμιας Επιτροπής Γυναικών UNI για την επόμενη τετραετή θητεία.

Στο θέμα της υγιεινής και της ασφάλειας τονίστηκε ότι χρειάζεται έγινε ιδιαίτερη προσέγγιση φύλου στην υγιεινή και ασφάλεια προκειμένου να αποφευχθούν συγκεκριμένες βλάβες και διαστρεβλώσεις που σχετίζονται με το γυναικείο φύλο. Λόγω του ότι οι γυναίκες βρίσκονται συχνά στις χαμηλόμισθες εργασίες με υψηλές απαιτήσεις αλλά χαμηλό έλεγχο στην δουλειά τους, το στρες και τα οστεο-μυϊκά προβλήματα είναι σημαντικά ζητήματα. Ο αριθμός γυναικών στο εργατικό δυναμικό αυξάνεται γρήγορα αλλά η εργασιακή κουλτούρα παραμένει ευδιάκριτα αρσενική.

Στην παρέμβαση που έκανε στο θέμα των επιπτώσεων του εργασιακού περιβάλλοντος στην υγεία των γυναικών η συν. Β. Βογιατζοπούλου ανέφερε ότι:

«Το συγκεκριμένο πρόβλημα υπάρχει με την ίδια ένταση και στους εργασιακούς χώρους των τραπεζών και έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις γυναίκες αλλά και την ΟΤΟΕ, η οποία έκανε συγκεκριμένες παρεμβάσεις προς την εργοδοσία.. Παράλληλα ανέφερε το επαρκές νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ελλάδα για τα ζητήματα υγιεινής στους εργασιακούς χώρους, αλλά και τη διάθεση των επιχειρήσεων να μη τηρούν τους νόμους λόγω του μεγάλου οικονομικού κόστους που συνεπάγεται κάτι τέτοιο

Έγινε αναφορά και στα ζητήματα της ηθικής παρενοχλήσεις στις τράπεζες που απασχόλησαν την 6η Συνδιάσκεψη Γυναικών (Νοέμβριος 2003), και η εισήγηση μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα κατατέθηκε στην 2η Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη»

H συνδιάσκεψη κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα και οι γυναίκες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να :

ü Δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της ιδιωτικής, επαγγελματικής και δημόσιας ζωής.

ü Να βελτιώσουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας με εργασία πλήρους απασχόλησης και καλύτερης ποιότητας και με τη δέσμευση των μελών της ΕΕ να μειώσουν σημαντικά το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ότι αφορά την απασχόληση, το ποσοστό ανεργίας και τις αμοιβές (ευρωπαϊκοί στρατηγικοί στόχοι της Λισαβόνας).

ü Να προωθήσουν ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πολιτικές που θα συμβάλλουν στις ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών (ανεξάρτητα από χώρα, ιδιότητα, φυλή, θρησκεία).

ü Να διαφυλάξουν την αρχή της συλλογικής διαπραγμάτευσης και του κοινωνικού διαλόγου τα οποία αποτελούν εργαλεία βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στις αμοιβές την εκπαίδευση και την ίση μεταχείριση.

ü Να διασφαλίσουν την παρουσία των γυναικών στα θεσμικά διαπραγματευτικά σώματα.

ü Να καταπολεμήσουν τις πρακτικές διακρίσεων στις πρόσληψη οι οποίες συνδέονται με νοοτροπίες και συνήθειες που συχνά οδηγούν τους εργοδότες να προτιμούν να προσλαμβάνουν άνδρες.

ü Να εγγυηθούν για το σεβασμό της αξιοπρέπειας των γυναικών στην εργασία προστατεύοντας τες από κάθε είδους βία (παρενόχληση, επιθετικότητα κλπ.).

ü Να καταπολεμήσουν την κοινωνική ανασφάλεια της εργασίας και της υγείας.

ü Να προωθήσουν και να διασφαλίσουν ή να επισημοποιήσουν την ενσωμάτωση θεμάτων που αφορούν τις γυναίκες και τις ίσες ευκαιρίες σε όλες τις εθνικές, περιφερειακές και κλαδικές πολιτικές και δραστηριότητες.

Σε συνέχεια των παρεμβάσεων στα βασικά θέματα της συνδιάσκεψης βασικών θεμάτων ο τομέας γυναικών της UNI-Europa αναλαμβάνει να αναπτύξει τις παρακάτω τρεις προτεραιότητες :

1ο θέμα:Οι ίσες ευκαιρίες και η ίση αμοιβή πρέπει να πραγματοποιηθούν με:

o Την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, με την εγγύηση της ατομικής και κοινωνικής αυτονομίας ανεξάρτητα από φύλο.

o Την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των γυναικών με ίδια προσόντα (με τους άνδρες) σε προαγωγές ή προσλήψεις.

o Οι επιχειρήσεις να δώσουν προτεραιότητα στη μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

o Να συνεκτιμηθούν τα προσόντα και οι ικανότητες όλων με έμφαση στους εργαζόμενους σε μερική απασχόληση, σε νυχτερινές βάρδιες, εργαζόμενους με ανικανότητες και εργαζόμενους με γονική άδεια.

o Επανεκτίμηση κλάδων με κυριαρχία γυναικών (εμπόριο, ατομικές υπηρεσίες κλπ.), δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες για εκπαίδευση και προαγωγές που επιτρέπουν την πρόσβαση σε άλλους κλάδουςκαι σε επαγγελματική εξέλιξη.

o Ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής με νέες μορφές οικογενειακής στήριξης, ιδιαίτερα σε μεγάλες επιχειρήσεις (παιδικοί σταθμοί, βοήθεια σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού κλπ. ).

o Ξεκάθαρα κριτήρια κατάταξης των εργασιών

o Εθελοντική και όχι υποχρεωτική μερική απασχόληση

o Απαλοιφή των διακρίσεων σε βάρος των μεταναστών

o Αρχική και συνεχόμενη εκπαίδευση, εκπαίδευση με πρόσβαση σε διπλώματα και αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που λαμβάνει υπ' όψη τις οικογενειακές υποχρεώσεις.

o Προώθηση θέσεων εργασίας με ελάχιστη ή μηδαμινή παρουσία γυναικών και ίση πρόσβαση σε διευθυντικές θέσεις.

2ο θέμα:Βελτίωση ή διατήρηση του εργασιακού περιβάλλοντος για καλύτερη υγεία στην εργασία:

Ø Ενσωμάτωση των θεμάτων της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σε μια καθολική στρατηγική αλλαγής των εργασιακών συνθηκών

Ø Επένδυση στην ανάπτυξη και προσαρμογή της εργονομίας στον εργασιακό χώρο.

Ø Μείωση της ανιαρής εργασίας και βελτίωση των συνθηκών εργασίας

Ø Θεσμοθέτηση των προστίμων για επιχειρήσεις που δεν σέβονται τα καθιερωμένα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Ø Εκτίμηση, πρόληψη και αναγνώριση των νέων εργασιακών κινδύνων.

Ø Επέκταση της εκπαίδευση που παρέχεται στα μέλη των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας προς όλους τους εργαζόμενους.

Ø Στην αποτίμηση των εργασιακών κινδύνων να λαμβάνεται υπ' όψη το φύλο.

3ο θέμα:Καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα σώματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων για καλύτερη υπεράσπιση των συμφερόντων τους.

§ Να γίνει έκκληση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις ώστε να διασφαλίσουν την παρουσία περισσότερων γυναικών στα σώματα λήψης αποφάσεων και στις ομάδες διαπραγμάτευσης.

§ Συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές του συνδικάτου.

§ Η UNI-Europa να εξακολουθεί να δουλεύει για καλύτερη συμμετοχή των γυναικών στις δραστηριότητές της και για εκπροσώπηση τωνγυναικών ανάλογη με το ποσοστό τους στο σύνολο των μελών.


Της ΒΑΣΩΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Γραμματέας Ισότητας της ΟΤΟΕ.


 

Ακολουθήστε μας